Inlay ve Onlay Diş Restorasyonları

NELERDİR?

Dişlerde var olan büyük çürükler nedeniyle oluşan harabiyeti neticesinde uyguladığımız porselen ya da kompozit esaslı protezlerin ağız dışında modellerde hazırlanıp dişe yapıştırdığımız restorasyonlardır. Bu restorasyonlar daha fazla madde kaybı yapmak istemediğimiz ve bu nedenle porselen kaplamalar yapacak kadar sağlam doku kaybetmemiş ancak direk dolgu yapılacak kadar da sağlam ve yeterli diş dokusu bulunmayan dişlerde uyguladığımız bir restorasyon şeklidir. Inlay, Onley ve Overlay olarak üç ayrı formda uygulanabilmektedirler.

Bu restorasyonlar arasındaki temel fark kapsadıkları alanla ilgilidir. Inlay restorasyonlar dolguya daha çok benzemekle beraber dişlerin çiğneme yüzeyinde bulunan tepeciklerin (tüberkül) arasında yer almaktadırlar. Onlay restorasyonlar ise dişin bir ya da daha fazla duvarının eksikliğini gidermek için yapılan bir restorasyondur

Overlay restorasyonlar ise dişin çiğneyeci yüzeyindeki bütün tepeciklerin yerine yapılan restorasyonlardır. Genellikle kanal tedavisi görmüş yoğun çiğneme kuvvetlerine maruz kaldığı zaman kırılma riski olan dişlerde porselen kaplama yerine yapılan restorasyonlardır. Bu restorasyonların tamamı ağız ortamı dışında hazırlanır. Hiçbir stres oluşturmadan dişin içinde veya yüzeyinde hazırlanmış olan kaliteye (boşluğa) yapıştırılırlar.

Restorasyonlar

KİMLERE UYGULANMAKTADIR?

  • Kanal tedavisi görmüş veya ileri derecede çürümüş dişlerde çürük temizlendikten sonra geriye kalan sağlam diş dokusunun direkt restorasyon için yeterli olmayan dişlere sahip hastalarda,
  • Komşu yan dişlerle ideal temas ilişkisinin direkt restorasyonlar ile kurulamadığı dişlere sahip hastalarda,
  • Çiğneme fonksiyonu gören büyük azı dişlerinin dikey boyutları ne yükseltmek amaçlı uygulama gerektiren hastalarda bu tip restorasyonlar kullanılmaktadır.

Avantajları

NELERDİR?

  • Porselen inlay ve onlay restorasyonlar oldukça uzun ömürlüdürler
  • Estetiktirler
  • Kalan sağlıklı diş dokusunu muhafaza ederler
  • Diş ile restorasyon arasındaki uyum çok hassastır
  • Yeni çürük oluşma riski ve diş ile restorasyon arasındaki birleşim bölgesinden sızıntı olma riski minimumdur
  • Renk değişimi gözlenmez

Nasıl

HAZIRLANIRLAR?

Genellikle dikte kayıp miktarını fazla oldu vakalarda tercih edilen porselen dolgular hasta için konforlu bir uygulamadır öncelikle problemli olan dişte Çürük doku uzaklaştırılıp uygun bir kavite (boşluk) hazırlanır ve hazırlanan kavitenin İçine uygulanması planlanan porselen dolgunun pasif oturabileceği bir şekil verilir daha sonrasında hazırlanan boşluğun ölçüsü hassas bir şekilde alınır ve laboratuvara transfer edilir eksik olan kısım hastanın diş anatomisine uygun ölçülerde genelde porselen bir malzeme ile Hazırlanır bu hazırlanan malzeme özel yapıştırma materyalleri ile dişe yapıştırılır.

Tedavi Sonrasında

NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Porselen dolguların bakımı için sadece diş fırçalama düzenli diş bir kullanımı ve periyodik bir şekil mi ziyaretleri ve ağız bakımları gerekmektedir.

Inlay ve Onlay Restorasyonlar konusunda daha fazla bilgi almak ve size en uygun çözümü sunabilmemiz için bize ulaşın.