Flor Uygulaması

NEDİR?

Flor, dişlerin yapısına kimyasal olarak bağlanıp dişlerin çürüğe karşı direnci artıran bir elementtir.

Flor uygulaması jel kıvamında bulunan yüksek konsantrasyondaki florun hastalarımızın dişlerine lokal olarak uygulanmasıyla dişlerin mine tabakasının yapısının güçlendirilmesi esasına dayanmaktadır. İki çeşit uygulama mevcuttur ve bu uygulamalar topikal ve sistemik şekildedir. Kliniklerde uygulanan flor topikal form olup bu uygulamalarda jel, cila yada köpük şeklindeki flor kullanılmaktadır. Sistemik olarak uygulanan florun etkinliği topikal olan metot kadar değildir. İdeal olarak flor uygulaması 3 yaş itibariyle başlanabilen bir uygulamadır.

Flor Uygulaması

NASIL YAPILIR?

Flor uygulaması sonrasında ortalama 1 saat süre ile bir şey yenilip içilemeyeceği için çocuk hastanın işlem öncesi karnının tok olması ve su içmiş olması önerilmektedir. Eğer flor cilası uygulanacak ise dişleri bir hava yardımı ile iyice kurutup uygulama yapılacak olan alt ve üst çene dişlerine sırayla flor cilası sürülür. Fazlalık kalan flor cilası ve tükürük bir aspiratör (tükürük emici) yardımı ile iyice çekilir.

Flor Uygulamasının

YARARLARI NELERDİR?

Diş yüzeylerine flor uygulamasının minenin çürüklere karşı direnç kazanmasında oldukça etkili bir yöntem olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Flor Uygulamasının

ZARARLARI NELERDİR?

Flor uygulaması her 4 ayda bir rutin olarak yapıldığında çürük oluşumunun önüne geçmesi açısından oldukça faydalıdır. Flor uygulaması sadece dişlerin yüzeylerine yapılması sebebiyle ve uygulama sırasında arta kalan flor ve tükürük ağız içinden alındığından dolayı çocukların sağlığı açısından herhangi bir zarar oluşturmaz.

Flor Uygulaması

HANGİ SIKLIKLA UYGULANIR?

Hekimin yaptığı detaylı muayene sonucu çürük riski yüksek hastalarda 4 ayda bir, ağız bakımı iyi olan hastalarda ise 6 ayda bir kez flor uygulaması yapılmaktadır.

Flor Uygulaması konusunda daha fazla bilgi almak ve size en uygun çözümü sunabilmemiz için bize ulaşın.