20 Yaş Diş Çekimi konusunda daha fazla bilgi almak ve size en uygun çözümü sunabilmemiz için bize ulaşın.

20 Yaş Dişleri

HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Ağızda diş dizisinin en sonunda yer alan ve en son ağız ortamına süren dişler üçüncü azı dişleri yani 20 yaş dişleridir. Halk arasında 20’lik olarak isimlendirilirler. Genelde yirmi yaş dişleri 17 ila 25 yaşları arasında sürmeye başlarlar fakat hiç sürmediği gibi daha geç yaşlarda da sürebilme ihtimali vardır. Bu dişlerin çekilmesi gerekip gerekmediği konusu tartışmalıdır. 20 yaş dişlerinin çekimine hastaya verdiği rahatsızlık, dişin pozisyonu, bulunduğu dokulara ve komşu dişlere zarar verip vermemesi ve en önemli durumlardan biriside hastanın ağız hijyenini sağlayıp sağlayamadığı durumlarına göre hekim tarafından değerlendirilerek, gerekli radyolojik tetkikler ile beraber, avantaj ve dezavantajları yönünden değerlendirip hasta açısından en sağlıklı seçeneğe göre çekim kararı verilir.

Erken dönemde çekilmiş 1. büyük azı dişi ve 2. büyük azı dişleri sebebiyle ağızda diş eksikliği oluştuysa, mümkün mertebe yirmi yaş dişlerinin korunması ve eğer mevcut bir sıkıntı var ise tedavi edilmesi gerekir çünkü hastanın ilerleyen yaşlarında implant endikasyonun da olmadığı durumlarda kuron köprü protezleri ile sabit diş restorasyonu planlanabilir ve 20lik dişler bu durumda dayanak olarak kullanılabilir. Aksi hallerde sabit protez uygulama şansı olamayacağı için hastaya konfor açısından ve kullanım kolaylığı açısından çok daha zor ve avantajsız bir hareketli diş protezi uygulaması gerekliliği ortaya çıkabilir.

20 Yaş Dişinin

Çekilmesini Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Çürük Sebebiyle

20 yaş dişleri çenelerdeki diş dizisinin en sonunda yer alırlar ve ideal bir temizlik ve hijyen sağlanması ulaşılmasının zorluğundan dolayı diğer bütün dişlere nazaran çok daha zordur. Bu durumu dişlerin pozisyonunun ve açısının kötü olması daha da zor hale getirebilir çünkü bu bölgeye diş fırçası ve diş ipi ile ulaşmak zaten zorken daha da zor hale gelir. Yeterli temizliğin ve bakımın yapılamadığı bu durumlarda yirmi yaş dişlerinde çürükler görülebilir. Yirmi yaş dişlerinin çürümesi kontakta olduğu 2.büyük azı dişinin de çürümesine neden olabilir. Aynı zamanda çürük doku ilerleyip dişin görünür kısmında fazla harabiyet oluşturduğu durumlarda çekim işlemi zorlaşabilir.

Enfeksiyon Sebebiyle

Ağız içindeki ideal pozisyonuna tam olarak sürememiş bir 20 yaş dişinin etrafında bir miktar dişeti dokusu kalır ve bu dokunun içerisinde etkili bir temizlik yapılamadığı için enfeksiyona elverişli bir alan oluşur. Ağız açmada zorlanma, kötü ağız kokusu, ağrı, şişlik ve ödem oluşabilir. Bu tablo antibiyotik kullanımı ile baskılanır. Ancak geçici bir çözümdür ve kısa bir süre sonra bu durum tekrarlar.

Basınç Ağrısı

20 Yaş dişleri çıkma pozisyonuna bağlı olarak sürme sırasında komşu dişe veya dişlere basınç uygulayabilir. Zamanla hem temizlik yetersizliği sebebiyle komsu dişte çürüme ortaya çıkar hem de diş tam olarak çıkamadığından dolayı basınç nedeniyle ağrı oluşur. Bu nedenle 20 yaş dişinin çekilmesi gerekir.

Kist Sebebiyle

20 yaş dişleri bütün dişler gibi bir folikülün içerisinde oluşur ve sürerken etrafındaki bu folikül rezorbe olarak kaybolur fakat ağız ortamındaki ideal yerine süremeyerek gömülü ya da yarı gömülü kalan 20 yaş dişlerinin etrafındaki folikül kiste dönebilir. İhmal edilmesi durumunda çok fazla büyüyebilir ve kemik kaybına yol açabilir, komşu dişlerde yer değişikliği görülebilir. Nadiren de olsa kistin büyüklüğüne bağlı olarak çene kemiğinde kırıklar oluşabilir. Ayrıca bu kist zaman içerisinde selim yada habis bir tümöre dönebilir.

Protez Planlaması Sebebiyle

Dişsiz çenelerde hareketli protez planlanırken muhtemel protezin sınırları altında gömük bir 20 Yaş dişinin bulunmaması gerekir. Protez yapıldıktan bir süre sonra çiğneme fonksiyonu ile 20 yaş dişleri uyarılıp sürmeye başlayabilir. Bu durumda üzerine gelen protezin baskısı nedeni ile ağrı oluşmaya başlar. Protezin uyumluluğu bozulur.

Ortodontik Sebepler

Pek çok birey dişlerindeki çapraşıklıkları düzeltmek için ortodontik tedavi görmektedir. Yirmi yaş dişlerinin sürme basınçları ve diş sürerken meydana getirdiği çenedeki yer darlığının etkileri diğer dişlere de yansıyacağından, ortodontik tedavi planlaması yapılırken 20 yaş dişlerinin durumu da göz önüne alınmalıdır.

20 Yaş Dişleri

NE ZAMAN ÇEKİLMELİDİR?

Toplumumuzda yirmi yaş dişlerinin cerrahisi ve deneyimlenmemiş ama oturmuş olan kanı çekimin çok zor ve ağrılı olduğudur. Hastalarımız bu durumdan dolayı 20 yaş dişlerinin çekilmesi fikrinden ve durumundan kaçmaktadırlar. Problem ve ağrı oluştuğunda ise genelde antibiyotik ve ağrı kesicilerle sadece dönemsel olarak sıkıntılı olan durumu geçiştirmektedirler. Sürekli bu döngünün vücuda gereksiz ilaç kullanımı açısından birçok olumsuz yansıması mevcuttur. Problemin kaynağı olan 20 yaş dişleri ortadan kaldırılmadıkça sorun tekrar tekrar karşımıza çıkacaktır.


Bu sebeplerle çene gelişimi tamamlandığı halde, ideal açıya ve pozisyona ulaşamamış 20 yaş dişleri hastanın da durumunu göz önüne alarak çekilmelidir. Bu bütün bu formda olan yirmi yaş dişlerinin çekilmesi gerektiği anlamında gelmez çünkü hiçbir semptom vermeden radyolojik olarak ve detaylı ağız içi muayenesinde de sıkıntı görülmeyen dişlerin periyodik olarak takip edilmesi sonucunu doğurur. Çürümeye başlamış, dişin görünür kısmında madde kaybı olmuş ve harap hale gelmiş halde bulunan bir yirmi yaş dişinin çekilmesi daha zor olacaktır. Eğer 20 yaş dişi herhangi bir enfeksiyon veya apse ye sebep olmuş bir durumda ise ideal şartlarda müdahale etmek ve çekim yapmak zor olacak ve diş çekimi öncesi antibiyotik kullanımı tercih sebebi olacaktır. Diş çekimi genelde enfeksiyon baskılandıktan sonra yapılabilecektir. Genç yaşlarda operasyon sonrası iyileşme daha kolay ve daha hızlıdır. İlerleyen yaşlarda iyileşmede gecikme ve yan etkiler ortaya çıkabilir.

20 Yaş Diş Çekimi

NASIL YAPILIR?

Klinik ortamında lokal anestezi altında çekim yapılır.

İdeal bir açı ve pozisyonda sürdü ise normal diş çekimi prosedüründen farksızdır.

İdeal olmayan açı ve pozisyonlarda ise steril şartlar atında cerrahi olarak çekim gerçekleştirilir.

 • Ağrısız bir çekim için lokal anestezi yapılıp, dişin bulunduğu bölge uyuşturulur.
 • Dişin çekimi yapılır.
 • Çekim yapıldıktan sonra gerekli ise çekim bölgesine dikişler atılıp daha kolay iyileşmesi sağlanır.
 • Gerekli görülüyor ise antibiyotik ve ağrı kesici kullanılır.
 • Dikiş atılmışsa, 1 hafta sonra dikişler alınır.

20 Yaş Diş Çekimi Sonrası

BAKIM VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Çekim sonrası dişin çıktığı bölgeye konan tampon 30-40 dakika sıkı sıkı ısırılmalıdır. Bu kanamanın kontrol altında kalmasını ve pıhtı formunun oluşmasını sağlayacaktır.
 • Tampon çıkartıldıktan sonra ideal şartlarda kanamanın durmasını bekliyoruz fakat kanama devam ediyor ise çekim bölgesine tekrar pamuk olmayan bir tampon koyup ısırın.
 • Uyuşukluğun etkisi geçmeden (ortalama 2 saat) bir şeyler yemeyin ve içmeyin.
 • İlk 24 saat çiğnemek için ağzın diğer tarafını kullanmaya çalışın.
 • Çekim sonrası ilk 24 saat soğuk yada ılık ve sıvı ağırlıklı beslenilmeli
 • Operasyonu takiben 24 saat süreyle tütün ürünleri ve alkol kullanmayın.
 • Çekim bölgesini kurcalamayın, dikişlerinizi görmek ya da göstermek amacıyla yanağınızı dudağınızı çekiştirmeyin dikişlerin stabil kalması için önemli, ağzınızı çok büyük açmaya çalışmayın. Bu hareketler özellikle kanama, ağrı ve dikişlerde kopmaya neden olabilir.
 • Çekim bölgesinde oluşan pıhtının uzaklaşmaması için ağız içinde negatif basınca neden olan tükürmek ve gargara yapmaktan 24 saat boyunca kaçınılmalıdır.
 • Çekimin zorluğuna ve işlem süresine bağlı olarak yüzünüzde şişlik ve morarma olabilir.
 • Operasyon sonrasında ilk 24 saat, çekim bölgesine dışarıdan kısa aralıklar ile soğuk tampon uygulayın.
 • Hekimin verdiği ilaçları düzenli olarak kullanınız.

20 Yaş Diş Çekimi konusunda daha fazla bilgi almak ve size en uygun çözümü sunabilmemiz için bize ulaşın.